Mot skogene

Tåka siver mot dype skoger

                Mot liene grønne og kattuglas hjem

          Furua kneiser sin krone ærbødig

                             Når ilden slår skygger og mørket trer frem

 

      Av Christina Log Indbjo

Advertisements